Thu, 12 Nov 2020 12:25:00 +0100 CCKU Consultingowe Centrum Kształcenia Ustawicznego http://www.ccku.pl CCKU Consultingowe Centrum Kształcenia Ustawicznego. zajmujemy się oprzygotowaniem szkoleń, kursów i konferencji dla pracowników firm. Specjalizujemy się w szkoleniach dla instytucji państwowych, firm farmaceutycznych, urzędów pracy, samorządów, pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, dla publicznych służb zatrudnienia, z zakresu tematyki samorządowej, EFS, prawa pracy, zamówień publicznych, szkoleń miękkich, oraz wielu innych. Zakres, termin i miejsce możemy dostosować do indywidualnych potrzeb. pl CCKU Consultingowe Centrum Kształcenia Ustawicznego jk@ccku.pl skornik@wp.pl http://www.ccku.pl/img/mgg-logo.jpg CCKU Consultingowe Centrum Kształcenia Ustawicznego http://www.ccku.pl 80 100 Thu, 12 Nov 2020 12:25:00 +0100 http://www.ccku.pl/str/index.php?konf_id=117 Standardy usług rynku pracy - organizacja szkoleń w powiatowym urzędzie pracy - nowe regulacje praw... Wed, 7 Oct 2020 przedstawienie przyjętych rozwiązań organizacyjnych i prawnych; - omówienie elementów mogących stwarzać problemy interpretacyjne CCKU http://www.ccku.pl/str/index.php?konf_id=112 Standardy usług rynku pracy - organizacja szkoleń w powiatowym urzędzie pracy - nowe regulacje praw... Wed, 12 Jan 2011 WPROWADZONE ROZPORZĄDZENIAMI MPiPS Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2010 r. W SPRAWIE: STANDARDÓW I WARUNKÓW PROWADZENIA USŁUG RYNKU PRACY (Dz.U. № 177, poz.1139) CCKU http://www.ccku.pl/str/index.php?konf_id=113 Standardy usług rynku pracy - nowe regulacje prawne wprowadzone rozporządzeniem MPiPS z dnia 14.09.2... Fri, 22 Oct 2010 przedstawienie przyjętych rozwiązań organizacyjnych i prawnych; - omówienie elementów mogących stwarzać problemy interpretacyjne; - przedstawienie i omówienie nowych elementów regulacji; - omówienie problematyki stosowania nowych przepisów w sytuacj CCKU http://www.ccku.pl/str/index.php?konf_id=102 Postępowanie administracyjne w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizac... Wed, 7 Oct 2020 Postępowanie administracyjne w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacji z 12 lutego 2010 r. CCKU http://www.ccku.pl/str/index.php?konf_id=100 Praktyczne aspekty stosowania Prawa zamówień publicznych... Wed, 7 Oct 2020 Rewolucyjne zmiany jakie niosą dwie nowelizacje: duża i mała, zmieniają praktyczne zachowanie, tak zamawiających, jak i wykonawców – uczestników zamówień publicznych. Szkolenie poprowadzi doświadczony wykładowca - dr Witold Majewski. CCKU http://www.ccku.pl/str/index.php?konf_id=101 Kontrola zarządcza w świetle przepisów nowej ustawy o finansach publicznych. Odpowiedzialność za na... Mon, 30 Aug 2010 CCKU http://www.ccku.pl/str/index.php?konf_id=99 Praktyczne aspekty stosowania Prawa zamówień publicznych... Tue, 6 Jul 2010 Rewolucyjne zmiany jakie niosą dwie nowelizacje: duża i mała, zmieniają praktyczne zachowanie, tak zamawiających, jaki i wykonawców – uczestników zamówień publicznych. CCKU http://www.ccku.pl/str/index.php?konf_id=83 Dotacje ze środków funduszu pracy na podjęcie działalności gospodarczej oraz na założenie lub przyst... Fri, 26 Mar 2010 W dniu 17 lutego 2010 r. MPiPS podpisał dwa nowe rozporządzenia: - rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych oraz - rozporządzenie zmieniające rozporządzeni CCKU http://www.ccku.pl/str/index.php?konf_id=89 Rozmowa doradcza. Jak skutecznie rozpoznawać i wykorzystywać zasoby klienta... Tue, 23 Mar 2010 Nabycie umiejętności prowadzenia efektywnej rozmowy doradczej skierowanej na rozpoznanie zasobów klienta. CCKU http://www.ccku.pl/str/index.php?konf_id=61 Projekty konkursowe PO KL w publicznych służbach zatrudnienia... Thu, 10 Sep 2009 Standard minimum wniosku PO KL z perspektywy realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn CCKU http://www.ccku.pl/str/index.php?konf_id=48 Nowelizacja ustawy prawa zamówień publicznych przydatna pracownikom psz... Tue, 15 Sep 2009 W dniu 4 września 2008 roku SEJM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ uchwalił kolejną nowelizację PrNOWELIZACJA awa zamówień publicznych. Celem nowelizacji jest wyeliminowanie niezgodności ustawy z dyrektywami Unii Europejskiej. Głębokie zmiany skutkują nowym s CCKU http://www.ccku.pl/str/index.php?konf_id=53 Nowe zadania PSZ w świetle przepisów o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego oraz pomocy państwa... Mon, 7 Sep 2009 wprowadzone ustawami: z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców oraz z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utracił CCKU http://www.ccku.pl/str/index.php?konf_id=50 Tworzenie procedur kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych... Wed, 15 Jul 2009 TWORZENIE PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ W JEDNOSTCE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH CCKU http://www.ccku.pl/str/index.php?konf_id=51 Dyscyplina finansów publicznych w zakresie gospodarownia środkami z unii europejskiej... Wed, 15 Jul 2009 DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWNIA ŚRODKAMI Z UNII EUROPEJSKIEJ CCKU